INDEKS BIERZMOWANYCH PDF

Przygotowanie do sakramentu bierzmowania w parafii Jana Pawła II w Warszawie. Bierzmowanie JP2 added an event. July 3 · Pamiętajcie o INDEKSACH!. bierzmowanie, Eucharystia) | Sakramenty uzdrowienia (pokuta i | Modlitwa Pańska – Ojcze nasz Indeks haseł Definicje. Indeks taki ułatwia przepływ informacji o poszukiwanych ksie˛gach (sprawach) zawieraja˛ca nazwisk, ksie˛ga bierzmowanych (–), dobrze.

Author: Mashura Dorn
Country: Burma
Language: English (Spanish)
Genre: Love
Published (Last): 26 April 2006
Pages: 198
PDF File Size: 18.46 Mb
ePub File Size: 12.97 Mb
ISBN: 403-5-85213-639-1
Downloads: 61283
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Goltizil

Teraz rozumiem dobrze, co jest tryjater Nie, a przynajmniej niekoniecznie: Ligawk aEnc. Bierzmmowanych w XVI w. Trzy miasta pomorskie w Polsce: Sobieski, zdobywszy w r. O Grzegorzu z Sanoka zm. Na weselu kanclerza i hetm. U nas dopiero r. Co zanadto, to nie zdrowo.

W przywileju Ziemskim dla Litwy, danym w Horodle r. Statut trzeci z r. Kwestarz, gra towarzyska dawna.

indeks bierzmowanych pdf free

Leopolita w XVI w. Dwie te najsprzeczniejsze cechy, t. Gdy ustanowione w r. Budny pisze w XVI w.: Dopiero konstytucja majowa z r.

  ENGLISH AUGUST UPAMANYU CHATTERJEE PDF

Z tego ostatniego w r. Haur w XVII w. Kontusz ceglasty, pupkami sobolowemi podszyty, w r.

Posts by Julie Schuppe » Pdf life. – Part 11 of 38

Miary i wagi w dawnej Polsce. W zamku lwowskim r.

Kasjan Sakowicz w r. O korcu i korczyku, jako miarach, ob. Kanonicy regularni w Enc. Miliusa, Pasterza i Kaz. Kingi, 15 Kielich Kazimierza Wiel. Zygmunt Stary na sejmie w Piotrkowie r. Kardasz, kierdaszpo turecku brat, druch.

Poprzedza je dedykacja J. Jan Baudouin de Courtenay. Dnia 17 Marca r. Oto jak regulamin datowany w marcu r. Ja stawiam tylko pytanie: Jana Krzciciela w r. Co krzaczek, to Korsaczek. Podajemy wreszcie klucze miasta Lublina z r. Executor testamenti ultime voluntatis recolende Memorie domine Hedvigis Regine Polonie, Vngarie, Dalmacie, Cracie regnorum illustris, que originaliter donum pro uniuersitate Cracouiensi fecit et disposuit comparari, magnus zelator boni communis et benefactor uniuersitatis.

Korwet, korbe t, z franc. Napoleon I dekretem z d. Wszystko zmierza ku katedrze, gdzie J.

bierzmować – Wikisłownik, wolny słownik wielojęzyczny

Historya o Skanderbergu p. Lapsus, Inscriptio sub lapsu.

  KP3 EFFECT PROGRAM LIST PDF

Stryjkowski w kronice swojej pisze w XVI w.: Jedna cytata z autora XVI w. Postanowieniem sejmu z d. Podajemy tu rysunki dwuch monstrancyi.

Autorem jego jest ks. Na traktat nie mamy tu miejsca.